- evaluri de risc la securitate fizica, conform dispozitiilor legale

        - consultanta in securitatea fizica

        - elaborare de politici de securitate fizica/minime standarde in conformitate cu specificul activitatii

        - intocmire proceduri interne de securitate fizica si a personalului

        - intocmire planuri/proiect al sistemului de alarmare impotriva efractiei/televiziune cu circuit inchis/control acces/detectie incendiu

        - evaluarea/analiza pietei serviciilor de securitate, recomandari pret/calitate pentru furnizorii de servicii in domeniul securitatii fizice/paza   umana/transport valori/monitorizare si interventie rapida/instalari si mentenanta sisteme electronice de securitate/instalari si mentenanata sisteme de protectie mecano-fizice.

        - analiza si evaluarea /recomandari pret/calitate pentru furnizorii de servicii in domeniul pietei serviciilor de prevenire si stingere a incendiilor/securitatea si sanatatea muncii

        - intocmiri caiete de sarcini pentru licitatii in domeniul securitatii fizice/ platforme integrate de monitorizare si management al sistemelor electronice de securitate